Dodatkowa rekrutacja do programu Erasmus

Dodatkowa rekrutacja do programu Erasmus na wolne miejsca w dniach od 6 do 12.04.2021 roku do godz. 23.00

Wnioski proszę składać przez USOS.

Kontakt do Koordynatora: joanna.kossakowska@pw.edu.pl

https://www.gik.pw.edu.pl/Studenci/ERASMUS