Projekt badawczy Hands-on SHAFE

Hands-on SHAFE to projekt badawczy realizowany w ramach programu Erasmus +. W projekcie zrzeszonych jest 6 organizacji z 6 krajów członkowskich (Holandia, Portugalia, Irlandia, Polska, Francja, Niemcy).Celem projektu jest opracowanie pakietów szkoleniowych, sesji interaktywnych, aplikacji internetowych i praktycznych narzędzi wspierających w projektowaniu i modernizacji inteligentnych, zdrowych przestrzeni przyjaznych starzeniu się oraz rozwijaniu działalności biznesowej w tym obszarze. Kierownikiem projektu jest dr inż. arch. Agnieszka Cieśla a członkiem zespołu: mgr inż. Marianna Ulanicka z Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału GiK.
Więcej o projekcie na stronie: https://hands-on-shafe.eu/pl

Więcej projektów:

#NaukaWGIKPW https://www.facebook.com/hashtag/naukawgikpw