Naukowcy zajmujący się geoinformacją łączą siły ...

W dniu 25.02.2021 roku odbyło się pierwsze po powołaniu pełnego składu posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Sieć jest dobrowolnym związkiem podmiotów (sygnatariuszy umowy), zainteresowanych koordynacją badań naukowych, w tym optymalizacji wykorzystania infrastruktury naukowej w zakresie obszaru badawczego „nauki geoinformacyjne”/”nauki o geoinformacji” (GIScience). Umowę w 2020 roku podpisały 24 jednostki badawcze z całego kraju.  Wydział Geodezji i Kartografii był inicjatorem utworzenia sieci i dlatego rolę lidera pełni Politechnika Warszawska.

Wśród celów utworzenia Sieci wymieniono m.in. efektywne wykorzystanie posiadanej przez strony umowy infrastruktury badawczej, w tym infrastruktury informatycznej Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych tworzonego przez Politechnikę Warszawską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (umowa RPMA.01.01.00-14-9871/17 z dnia 11 grudnia 2018 roku).

Sieć jest otwarta na kolejne zainteresowane podmioty. W związku z pandemią posiedzenie Rady Naukowej odbyło się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Poza sprawami formalnymi (m.in. wyborami z-cy przewodniczącego) oraz wymianą informacji o istotnych dla działania Sieci projektach, przedstawiona została przez mgr inż. Kamila Choromańskiego z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prezentacja technologiczna nt. nowoczesnych technologii pracy z danymi geoprzestrzennymi w chmurze obliczeniowej (ze szczególnym uwzględnieniem technologii konteneryzacji).

W skład Rady Naukowej wchodzą (w kolejności alfabetycznej jednostek naukowych):

 • Dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. uczelni (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
 • Dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. uczelni (Akademia Morska w Szczecinie),
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Lewiński (Centrum Badań Kosmicznych),
 • Dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa),
 • Dr hab. Dariusz Dukaczewski (Instytut Geodezji i Kartografii),
 • Dr Tomasz Panecki (Instytut Historii PAN),
 • Prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej),
 • Prof. dr hab. Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
 • Dr inż. Adam Padee (Narodowe Centrum Badań Jądrowych),
 • Dr inż. Marek Banaś (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu),
 • Dr inż. Paweł Wysocki (Politechnika Gdańska),
 • Dr inż. Tomasz Oberski (Politechnika Koszalińska),
 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni (Politechnika Warszawska) - Przewodniczący Rady,
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (Politechnika Warszawska),
 • Dr inż. Piotr Grzempowski (Politechnika Wrocławska),
 • Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – zastępca Przewodniczącego,
 • Prof. dr hab. Jacek Kozak (Uniwersytet Jagielloński),
 • Dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzkim),
 • Dr hab. Beata Konopska, prof. uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. uczelni (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • Dr inż. Przemysław Tymków (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),
 • Dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
 • Prof. dr hab. Piotr Werner (Uniwersytet Warszawski),
 • Dr hab. inż. Anna Bazan - Krzywoszańska, prof. uczelni (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka (Wojskowa Akademia Techniczna).