Podpisanie porozumienia o współpracy z Głownym Urzędem Miar.

Autor : Maciej Gruszczyńsk - GUM

16 lutego przedstawiciele Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii podpisali porozumienie o współpracy w obszarze rozwoju technik pomiarowych i technologii związanych z metrologią długości oraz metrologią czasu i częstotliwości, w tym współpracę przy projektach badawczo-rozwojowych. Przedmiotowe porozumienie jest wykorzystania potencjału, zasobów i usług będących wynikiem realizacji projektów CENAGIS przez Politechnikę Warszawską oraz ŚKLGUM  przez GUM.

Więcej informacji na stronie >>>