Zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński

prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński - fot. Jerzy Przywara dla Geoforum.pl

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 29.03.2021 roku zmarł w Warszawie były długoletni pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński .

Janusz Śledziński urodził się 29 lipca 1931 roku w Bobowej - miasteczku położonym w pobliżu Gorlic, Tarnowa i nomen omen Grybowa, w którym znajduje się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Politechniki Warszawskiej. Wkrótce po urodzeniu zamieszkał wraz z rodzicami we wsi Kuzie w pobliżu Łomży a następnie w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Łomży, gdzie w 1949 roku w miejscowym liceum ogólnokształcącym zdał maturę. Studia inżynierskie a następnie magisterskie odbył w latach 1949-1955 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jeszcze jako student związał się z Politechniką i od 1954 roku zatrudniony został w Katedrze Geodezji Wyższej. Pracę doktorską na temat: ”Problem i analiza dokładności przenoszenia współrzędnych geodezyjnych na dalekie odległości” pisaną pod kierunkiem profesora Czesława Kameli obronił w 1964 roku. Habilitację uzyskał w 1972 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy pod tytułem ”Geodezja Satelitarna”. To właśnie podręcznik pod tym tytułem był pionierskim osiągnięciem profesora w skali krajowej. W 1983 roku uzyskał tytuł profesora.

Od 1986 roku do przejścia na emeryturę w 2011 roku kierował Instytutem Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej na macierzystym Wydziale.

Profesor Śledziński był bardzo aktywny na forum krajowym i zagranicznym. Do najważniejszych jego aktywności zaliczyć należy:

  • udział w latach 1958/1959 w pierwszej polskiej wyprawie na Antarktydę do stacji imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego i grawimetryczne wyznaczenie aparatem czterowahadłowym przyspieszenia ziemskiego na stacji w nawiązaniu do punktu w Politechnice Warszawskiej,
  • konsultacje przy zakładaniu sieci geodezyjnych w krajach rozwijających się; kierownik kontraktu ONZ w Afganistanie (1976-1979),
  • kierowanie przy zakładaniu sieci dopplerowskich w Polsce, Etiopii i Korei Północnej,
  • nadzór w projektach wykorzystania technik satelitarnych i grawimetrycznych w pomiarach dla celów zakładania sieci geodynamicznych (SAGET, CERGOP, UNIGRACE),
  • prowadzenie wykładów jako profesor wizytujący na uniwersytetach w Wybrzeżu Kości Słoniowej, Afganistanie, Libii, Algierii, Wietnamie,
  • zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Gospodarki Narodowej w Kutnie (2003-2017), Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie (2004-2011).

Profesor Janusz Śledziński był bardzo lubianym pracownikiem wśród studentów. Legendarne są jego wykłady z geodezji satelitarnej, które urozmaicał odtwarzaniem utworów muzyki klasycznej. To właśnie muzyka a zwłaszcza operowa i operetkowa była wielką pasją Profesora.

Żonie Bogusławie, Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej