Zrzutka na rehabiltację dla dr. hab. inż. Michała Kruczyka

Szanowna Braci Studencka i Uczelniana, Absolwenci, Krewni, Znajomi.

Zwracamy się z nieśmiałą prośbą o przekazanie darowizny dla jednego z naszych prowadzących - dr hab. Michała Kruczyka, wieloletniego wykładowcy Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

https://zrzutka.pl/6bjkad

W maju ubiegłego roku doznał on rozległego udaru mózgu. Niestety nadal potrzebuje opieki, stałej rehabilitacji oraz pomocy logopedycznej, obecnie przebywa w domu rodzinnym.

Profesor Kruczyk to człowiek o niezwykłym sercu, zwłaszcza wobec nas, studentów. Uczelnia, nauka i społeczność akademicka jest dla niego wszystkim, o czym świadczy fakt, że dwukrotnie wygrał plebiscyt Złotej Kredy, czyli konkurs, w którym to studenci danego wydziału wybierają najlepszych dydaktyków.

Ta zrzutka powstała dzięki pomocy brata pana profesora, który zgodził się założyć tu konto.

Za wszelkie darowizny z serca dziękujemy.

Studenci Wydziału Geodezji i Kartografii