O kier. Geoinformatyka

Szacuje się, że prawidłowe funkcjonowanie większości budowanych obecnie nowoczesnych systemów informatycznych opiera się na informacji przestrzennej.
To nie tylko mapy cyfrowe, zobrazowania lotnicze i satelitarne lub trójwymiarowe modele miast. To również dane, które nie przypominają tradycyjnej mapy i pochodzą z sensorów zanieczyszczeń albo z czipów monitorujących ruch dzikich zwierząt.
Żeby te dane w pełni wykorzystać nie wystarczą typowe umiejętności informatyka. Potrzebna jest specjalistyczna wiedza z zakresu geodezji i kartografii.
Analiza rynku pracy pokazuje, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów łączących te kompetencje.
Tworzenie nowoczesnych produktów geoinformatycznych to nie tylko rozwiązywanie trudnych zagadnień inżynierskich dających dużą satysfakcję, ale także często świetna zabawa.
Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu jest podobne na całym świecie, więc przed najlepszymi absolwentami otwiera się globalny rynek pracy.

NASZE ATUTY

 • To pierwszy w Polsce taki kierunek na uczelni technicznej i pierwszy takiego typu kierunek mający tzw. „profil  praktyczny”. 
 • Każdy student realizuje m.in. 6 miesięcy praktyki produkcyjnej w firmie informatycznej lub geoinformatycznej, po której bardzo często ma już zagwarantowane zatrudnienie.
 • Kierunek Geoinformatyka otrzymała liczne certyfikaty i wyróżnienia.
 • Zajęcia prowadzą u nas specjaliści z firm informatycznych i geoinformatycznych.

Kierunek: GEOINFORMATYKA

Studia stacjonarne (dzienne):

I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

CO PO STUDIACH?

 • Kontynuacja nauki na II stopniu studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii pozwalająca na rozwijanie wiedzy i umiejętności w jednej z siedmiu specjalności kierunku geodezji i kartografii,  
 • Studia na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej lub innych uczelniach na kierunkach o profilu informatycznym,  
 • Własna działalność gospodarcza, tworzenie innowacyjnych spółek start-up,
 • Praca w nowoczesnych przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, w tym produkujących oprogramowanie klasy GIS i aplikacje nawigacyjne,
 • Praca w firmach informatycznych,
 • Praca w administracji w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej,
 • Praca w firmach i instytucjach wykorzystujących zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak: telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo.

Drzwi Otwarte 2020 Kierunek Geoinformatyka GiK Politechnika Warszawska - film

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA