Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów, 2 specjalności (uruchamiane od 6 semestru):

  • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

studia II stopnia (magisterskie) – 3 semestry, 2 specjalności (uruchamiane od 2 semestru):

  • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów, 2 specjalności (uruchamiane od 6 semestru):

  • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry, 2 specjalności (uruchamiane od 3 semestru):

  • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
  • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

O kierunku Gospodarka Przestrzenna - Rekrutacja