Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Harmonogram roku akademickiego 2021/2021 - studia stacjonarne i niestacjonarne

Geodezja i Kartografia

Gospodarka Przestrzenna

Geoinformatyka