Rekrutacja

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce.
Rozpoczęła działalność w 1921 r. jako Wydział Mierniczy.  
Obecną nazwę nosi od 1954 r.
W roku 2021 r. obchodzi Jubileusz 100 lecia utworzenia.

Telefon kontaktowy do komisji rekrutacyjnej na Wydziale:

22 234 7225

22 234 5781 (studia niestacjonarne)

  

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kandydaci zakwalifikowani w I turze przyjęć na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz Geoinformatyka składają wymagane dokumenty w dniach 19 lipca oraz od 22 lipca do 24 lipca br. w godz. 9.00 - 15.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej – Plac Politechniki 1, w Dużej Auli przy sali nr 41.   

-----------------------------------