Rekrutacja

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce.
Rozpoczęła działalność w 1921 r. jako Wydział Mierniczy.  
Obecną nazwę nosi od 1954 r.
W roku 2021 r. obchodzi Jubileusz 100 lecia utworzenia.

Telefon kontaktowy do komisji rekrutacyjnej na Wydziale:

22 234 7225

22 234 5781 (studia niestacjonarne)

  

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kandydaci zakwalifikowani na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz Geoinformatyka składają wymagane dokumenty w dniach 4-6 września 2023, w godz. 10.00 - 14.00 w Dziekanacie Wydziału – pok. 127 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.   

-----------------------------------