Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa

Studia na Wydziale Geodezji i Kartografii dla Polonii.

Jeżeli chcesz studiować Geodezję i Kartografię, Gospodarkę Przestrzenną lub Geoinformatykę na polskiej uczelni za darmo, aplikuj o stypendium NAWA.

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa to oferta dla młodzieży polonijnej na studia dzienne I i II stopnia na polskich uczelniach w języku polskim.

Aplikuj do NAWY do 18.05.2021 https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa, zapoznaj się z ofertą naszego Wydziału Politechniki Warszawskiej - rekrutacja latem 2021 na studia I stopnia i zimą 2021/22 na studia magisterskie.

Więcej informacji o kierunkach studiów i rekrutacji na https://www.gik.pw.edu.pl/Rekrutacja

Więcej informacji co do stypendiów własnych PW, nieodpłatnego studiowania i naboru dla cudzoziemców znajdziecie tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Studenci-miedzynarodowi/Studia-w-jezyku-polskim

Informacja o rekrutacji i stypendiach na studia anglojęzyczne na naszym Wydziale https://gik.pw.edu.pl/mmns/Admissions-and-Contact