Aktualności

REKRUTACJA - XX edycja SP Zarządzanie nieruchomosciami

Nowa ścieżka kariery zawodowej
Jeżeli posiadacie wyższe wykształcenie z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata, zapraszamy na Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami, prowadzone na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Rekrutacja TRWA!!!

Więcej informacji na stronie:
https://www.sp.gik.pw.edu.pl/Zarzadzanie-Nieruchomosciami/Rekrutacja-ZN-2024-2025

Współpraca bilateralna z Austrią w ramach projektu NAWA Wspólne Projekty Badawcze

W dniach 6 - 10 maja odbyła się pierwsza wizyta studyjna w ramach Projektu NAWA ADVOKATE!

Spotkanie studentów Gospodarki przestrzennej z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

W dniu 15 maja 2024 roku gościliśmy przedstawicieli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Na spotkaniu goście zaprezentowali działalność Agencji, perspektywę inwestorów zagranicznych odnośnie preferencji inwestycyjnych, specyfikę pracy w Agencji.

Wyniki badań interdyscyplinarnego zespołu nad układem urbanistycznym antycznego miasta Nea Paphos

Nea Pafos, hellenistyczno-rzymska stolica Cypru, została założona zgodnie z regularnym planem ulic, znanym jako siatka Hippodamii, w okresie hellenistycznym. Celem realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnikę Warszawską projektu było stworzenie hipotetycznych rekonstrukcji Nea Pafos z okresu hellenistycznego oraz zaproponowanie lokalizacji głównych budynków publicznych i modelowania ruchu miejskiego.

Wybrano nowe kierownictwo Komitetu Geodezji PAN

Na nowego Przewodniczącego Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk wybrano prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W nowym prezydium KG PAN mamy również swoją przedstawicielkę: wiceprzewodniczącą została wybrana Pani dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW. Serdecznie gratulujemy!

Noc Muzeów 2024 na naszym Wydziale - podsumowanie

Tegoroczna edycja Nocy Muzeów odbyła się 18 maja i  jak zwykle, zawitała ona również na Wydział Geodezji i Kartografii! Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem tego wydarzenia!

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej 2024 - Zapraszamy!

Już w najbliższą sobotę, 25 maja 2024 r., w godzinach 10:00 - 15:00, odbędą się Dni Otwarte Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy w szczególności do odwiedzin stoiska Naszego Wydziału, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1) oraz stoisk naszych Kół Naukowych: Gospodarki Przestrzennej oraz Geodezji i Kartografii "Wektor", na placu przed Gmachem Głównym. Jak zwykle, nie zabraknie również prezentacji Naszego Wydziału, która odbędzie się o godz. 12:00, w sali 315 Gmachu Głównego PW.

Dr hab. inż. Janusz Walo, prof PW, wybrany na Dziekana Wydziału w kadencji 2024-2028

Informujemy, że dnia 9 maja 2024 roku, Wydziałowe Kolegium Elektorów pozytywnie zaopiniowało kandydaturę dr. hab. inż. Janusza Walo, profesora Uczelni, na stanowisko Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, w kadencji 2024-2028. Dzień później, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba przekazał oficjalną decyzję o powołaniu prof. Walo na funkcję Dziekana. Zespół Prodziekanów zostanie ogłoszony niebawem.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy nowo wybranemu Dziekanowi wielu sukcesów w nadchodzącej kadencji!

GeoPiknik 2024 - 24 maja, Józefosław!

Już 24 maja, na terenie Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu (przy ul. Ogrodowej 2), odbędzie się GeoPiknik 2024. Serdecznie zapraszamy całą społeczność akademicką Wydziału GiK do wzięcia udziału w tym corocznym wydarzeniu!

Udział (oraz sukcesy!) studentów ze Stowarzyszenia "Geoida" podczas konferencji OKSG

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji odbyła się w dniach 18-19 kwietnia, na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Podczas tej konferencji studenci z Naszego Wydziału przedstawili swoje prace naukowe, zarówno podczas sesji referatowych (3 referaty), jak i posterowej (2 postery). Dwie spośród zaprezentowanych prac zostały nagrodzone.

Eksperyment dydaktyczny na kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna

Za zgodą Zespołu ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi Politechniki Warszawskiej przeprowadzono innowacyjny eksperyment dydaktyczny na kierunku studiów gospodarka przestrzenna. Wyniki eksperymentu opublikowano na łamach Education Sciences (Q1, CiteScore 2023 = 4.7, Impact Factor 2022 = 3.0). Nauczanie oparte na dociekaniu (IBL) jest jedną z najskuteczniejszych metod nauczania zgodnych z trendem konstruktywizmu. Jej głównym założeniem jest dominująca rola ucznia aktywizowanego poznawczo, który, podobnie jak badacz, ma możliwość stawiania pytań, testowania hipotez i rozwiązywania problemów przy użyciu szerokiego spektrum narzędzi i technik.

Promocja Wydziału GiK podczas Tygodnia Naukowego w IV LO im A. Mickiewicza

9 kwietnia pracownicy naukowi Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej poprowadzili wykłady i warsztaty dla uczniów warszawskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Było to jedno z serii wielu  wizyt w warszawskich (i podwarszawskich) szkołach średnich, podczas których pracownicy naszego Wydziału starają się przybliżyć, czym zajmuje się nowoczesna geodezja, jednocześnie zachęcając młodzież do wyboru kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii.

HarSval - projekt mający na celu harmonizację współpracy badawczej na Svalbardzie

Od 1 marca 2024 na Wydziale rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu HarSval (Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation). Jest to kolejny (po CRIOS) projekt Polsko Norweski finansowany z grantu EEA i środków Funduszy Norweskich 2014-2021 w ramach programu Badania Podstawowe (Contract No. UMO-2023/43/7/ST10/00001). Projekt został zainicjowany przez Polskie Konsorcjum Polarne. We współpracę zaangażowano 11 partnerów z Polski oraz 14 partnerów z Norwegii. Projekt ma na celu wzmocnić stosunki dwustronne między Norwegią a Polską, rozszerzyć sieci partnerów oraz zakres dotychczasowych działań badawczych, a także transfer wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk.

CitCom.ai: European AI Testing and Experimentation Facility for Smart and Sustainable Cities and Communities

CitCom.ai to Europejski Ośrodek Testowania i Eksperymentowania Sztucznej Inteligencji (AI TEF) dla Inteligentnych i Zrównoważonych Miast i Społeczności (SSCC). Konsorcjum CitCom.ai, złożone z 34 partnerów z 11 krajów, łączy wiodące na świecie możliwości TEF wokół trzech tematów: POWER, MOVE i CONNECT (które wywodzą się z obszarów tematycznych ram interoperacyjności EIF4SCC), w ramach trzech "super węzłów": Nordyckiego, Centralnego i Południowego.

Projekt HE CapaCITIES – Pierwsze Spotkanie Wymiany Krajowych Platform na Rzecz Miast Neutralnych dla Klimatu

Narodowa Platforma Dialogu na rzecz polskich miast neutralnych klimatycznie przedstawiła dobre praktyki na pierwszym spotkaniu w ramach wymiany i networkingu krajowych platform na rzecz miast neutralnych dla klimatu, które odbyło się w dniach 14 - 15 marca 2024 roku w Brukseli. Wielopoziomowa i międzysektorowa współpraca jest kluczowa dla osiągnięcia celów misji miast. Kierownikiem projektu po stronie PW jest dr inż. Katarzyna Rędzińska z Wydziału Geodezji i Kartografii, która reprezentowała polską platformę, dzieląc się dobrymi praktykami w zakresie współpracy z regionami.

Nagrody dla przedstawicieli naszego Wydziału w Konkursie o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji!

W niedawno rozsztrzygniętym konkursie Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji, wyróżniono aż czwórkę przedstawicieli naszego Wydziału: inż. Jakub Modrzewski został nagrodzony w kategorii prac dyplomowych inżynierskich, mgr inż. Bartosz Wiktorzak oraz mgr inż. Aleksandra Wasik w kategorii prac dyplomowych magisterskich, natomiast dr inż. Wojciech Ostrowski został nagrodzony za rozprawę doktorską. Serdecznie gratulujemy naszym laureatom!

Udział pracowników naszego Wydziału w badaniach polarnych

Pracownicy naszego Wydziału biorą udział w badaniach polarnych w ramach realizacji projektu CRIOS – Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard. Projekt ten jest przedsięwzięciem ogólnoczuelnianym, zrzeszającym instytucje z Polski oraz Norwegii. W ramach pracy nad tym projektem wzięli udział w wyprawach polarnych na Spitsbergen.

Badania nad Internetem Rzeczy opublikowane w czasopiśmie z I decyla (TOP10)

Celem prac dr. inż. Andrzeja Borkowskiego było opracowanie taniego rozwiązania aplikacyjnego Internetu Rzeczy (IoT, and. Internet of Things) oraz zintegrowanie go z modelem BIM. Firmy projektowe, wykonawcy i operatorzy budynków chętnie wykorzystują rozwiązania IoT do monitorowania, analizowania lub zarządzania procesami. Główny wkład artykułu umożliwia projektowanie, budowę i wykorzystanie tanich obwodów nawet w małych inwestycjach.

Ewolucja krajobrazu kulturowego w aspekcie procesów urbanizacyjnych strefy podmiejskiej Warszawy

Ewolucja krajobrazu kulturowego w aspekcie procesów urbanizacyjnych strefy podmiejskiej Warszawy to projekt badawczy prowadzony pod kierownictwem dr inż. arch. Małgorzaty Denis z Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym WGiK w dyscyplinie architektura i urbanistyka w latach 2022-2023. Członkiem zespołu badawczego była również dr hab. inż. arch. Anna Majewska, prof. PW. 

Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych: Projekt MAST - etap 4.

Etap numer 4 w projekcie „MAST - Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji” dotyczył budowy Cyfrowego Bliźniaka obiektu telekomunikacyjnego – interaktywnego narzędzia 3D.

Podwójne dyplomowanie z Politechniką Lwowską

W ostatnich dniach udało się dopiąć formalności i podpisano umowę podwójnego dyplomu między Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej a Instytutem Geodezji Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska. Umowa ta daje szansę odbycia jednych studiów uwzględniających mobilność studencką, a otrzymania dwóch dyplomów uczelni dzięki wzajemnego honorowaniu efektów kształcenia i uznania wysokiego poziomu nauczania w obu uczelniach. Kierunki objęte podwójnym dyplomem to: geodezja i kartografia na Politechnice Warszawskiej oraz geodezja i gospodarka gruntami na Politechnice Lwowskiej.

Delegaci do komisji FIG na kadencję 2023-2026 z Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Międzynarodowa Federacja Geodetów (Fédération Internationale des Géomètres – FIG) to organizacja zrzeszająca profesjonalistów z dziedziny geodezji z różnych krajów. W ramach FIG funkcjonuje 10 komisji. Pod koniec 2023 roku Zarząd Główny SGP wyznaczył nowych delegatów na kadencję 2023–2026 do poszczególnych z nich. Z Wydziału Geodezji i Kartografii są to: Krzysztof Bakuła (Komisja 5 – Positioning and Measurement), dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska (Komisja 6 – Engineering Surveys), dr hab. inż. Adrianna Czarnecka (Komisja 8 – Spatial Planning and Development).

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu geodezji i kartografii, 2022/23

Ogłaszamy, że zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu geodezji i kartografii, organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, w kategorii prac inżynierskich, został absolwent kierunku geoinformatyka na naszym Wydziale, inż. Jakub Modrzewski, za pracę pt. „Wykorzystanie modelu 3D mesh oraz technologii Unreal Engine do budowy Digital Twin dla miasta”, pod opieką Pani dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek. III miejsce w kategorii prac magisterskich zdobył mgr inż. Adrian Macek, za pracę pt „Opracowanie fotomapy wybranego obszaru powierzchni Księżyca z wykorzystaniem analitycznych metod fotogrametrycznych”, zrealizowaną pod opieką prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Serdecznie gratulujemy obu naszym absolwentom i życzymy dalszych sukcesów!

Seminarium naukowo-techniczne 13 marca 2024 r.

Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych zaprasza na seminarium naukowo-techniczne: Znaczenie monitoringu przemieszczeń i deformacji dla bezpieczeństwa inwestycji budowlanych.
Miejsce: Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Gmach Główny sala 315
Data: 13 marca 2024 r. godzina rozpoczęcia 9.00

Więcej informacji: LINK

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, rejestracja do 08.03.2024
Strona rejestracji https://forms.office.com/e/DPshKpZknc

Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji

W ciągu ostatniego roku zespół badawczy z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej prowadził prace badawczo-rozwojowe w projekcie MAST - Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji. Projekt był realizowany we współpracy z pracownikami Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz w konsorcjum z firmą SkySnap.