Aktualności

Rekrutacja na studia niestacjonarne

Zapraszamy do rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna

Studia I stopnia (inżynierskie) - Informacje https://www.gik.pw.edu.pl/Rekrutacja/Rekrutacja-niestacjonarne-I-st

Studia II stopnia (magisterskie) - informacje https://www.gik.pw.edu.pl/Rekrutacja/Rekrutacja-niestacjonarne-II-st

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

Politechnika Warszawska, w okresie 01.05.2021 r. - 20.10.2021 r., realizowała projekt pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, tj. Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koordynatorkami projektu były pracowniczki Wydziału Geodezji i Kartografii – dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni i dr inż. Wioleta Krupowicz.

Nagroda za najlepszy poster podczas konferencji DeLTA 2022 w Lizbonie

Podczas międzynarodowej konferencji DeLTA (3rd International Conference on Deep Learning Theory and Applications) w Lizbonie prezentacja międzyuczelnianego zespołu naukowego Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego "Analysis of ensemble of neural networks and fuzzy logic classification in process of semantic segmentation of Martian Geomorphological Settings" otrzymała nagrodę na najlepszy poster.

Mobilna platforma mapowania wyposażona w LIDAR i georadar

Budowa mobilnej platformy mapowania stanowi element projektu realizowanego we wsparciu funduszy IDUB. Celem projektu jest synergia i analiza wieloźródłowych danych w inwentaryzacji dróg w zakresie nawierzchni oraz kartowanie ich otoczenia.

Dzień Geoinformatyki PW 2022

W dniu 27 czerwca 2022 roku w Politechnice Warszawskiej po raz kolejny zorganizowany został "Dzień Geoinformatyki PW". Wydarzenie to było okazją do spotkania się studentów, interesujących się geoinformatyką, z pracodawcami.

Międzynarodowa Letnia Szkoła Geomatyki na naszym Wydziale

W dniach 20 czerwca - 1 lipca nasz Wydział był gospodarzem Międzynarodowej Letniej Szkoły Geomatyki.

PW Partnerem w projekcie "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego"

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Warszawska została Partnerem w ramach projektu "Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W projekcie uczestniczą pracownicy Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Koordynatorem projektu z ramienia Uczelni jest Pani Prof. dr hab. Alina Maciejewska.   

Wyniki Rankingu Perspektyw 2022 – GiK PW górą!

Już trzeci rok z rzędu – kierunek geodezja i kartografia Politechniki Warszawskiej zdobywa laur zwycięzcy w Rankingu Perspektyw! Kierunek gospodarka przestrzenna w tej edycji Rankingu uplasował się na szóstym miejscu. Dziękujemy za wyróżnienie, gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz oczywiście zapraszamy do studiowania na Wydziale Geodezji i Kartografii!

Badania odporności pozycjonowania GNSS na zakłócenia sygnału

Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej GNSS są powszechnie stosowanymi narzędziami lokalizacyjnymi, wykorzystywanymi do monitorowania i nawigowania obiektu w przestrzeni. Dynamiczny rozwój technologii geoinformacyjnych, w których istotnym elementem jest komponent lokalizacji obiektu, wymusza również ciągły rozwój oraz udoskonalanie algorytmów i metod pozycjonowania GNSS. W ramach tego rozwoju jednym z najistotniejszych elementów jest szeroko pojęte bezpieczeństwo wykorzystania technologii pozycjonowania, a w szczególności ochrony użytkowników systemów przed błędnym działaniem systemu GNSS spowodowanym intencjonalnymi (jamming, spoofing) oraz przypadkowymi (np. interferencje, błędy danych nawigacyjnych) zakłóceniami sygnałów pomiarowych.  

Tutoring akademicki na Wydz. GiK PW w ramach programu Mistrzowie dydaktyki

Projektem Mistrzowie Dydaktyki o charakterze wdrożeniowym (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) na Wydz. GiK PW zostało objętych opieką dr inż. arch. Ewy Jareckiej - Bidzińskiej 7 studentów na Kierunku GP. Studenci aktualnie kształcą się na 6 sem. studiów I st., a ramach tutoringu poszerzają swoje kompetencje przez 3 kolejne semestry (5,6,7) w ramach prestiżowych konferencji, badań terenowych, wspólnych publikacji naukowych czy międzynarodowych konkursów projektowych.

Trwają badania w Nea Paphos

Interdyscypilnarne badania w Nea Paphos na Cyprze trwają drugi rok, a w dalszym ciągu naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego odkrywają nowe ślady antycznych pozostałości miasta i pierwotnego układu siatki ulic w stolicy hellenistyczno-rzymskiego miasta. 

Zapraszamy na XXV Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2022 i zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

Urbanistyka Zrównoważona - Wystawa Studenckich Projektów 6 sem. GP

Wystawa prezentuje projekty urbanistyczne dot. przekształceń głównych przestrzeni publicznych miast: Karczewa, Łowicza, Mszczonowa i Radzymina. Powstała z potrzeby zwieńczenia semestralnego wysiłku Studentów 6 sem. Gospodarki Przestrzennej. Koordynatorem przedmiotu jest dr hab. inż. arch. Anna Majewska, a zespół prowadzących tworzą: dr inż. arch. Małgorzata Havel, dr inż. arch. Ewa Jarecka - Bidzińska oraz mgr inż. M. Delnicki.

Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

Rozstrzygnięto Konkurs Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska z zakresu geonauk i teledetekcji na Politechnice Warszawskiej. Zwycięską pracą okazała się praca inż. Barbara Stolarczyk napisana pod kierunkiem dr inż. Anny Fijałkowskiej. Gratulujemy.

Wyjazd studentów Wydziału do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

W dniach 25-27 maja 2022 czworo studentów specjalności Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej oraz jeden student specjalności Geodezja i Nawigacja Satelitarna mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu hydrograficznym w Akademii Marynarki Wojennej (AMW) w Gdyni.

AGLand

Opracowanie automatycznych metod globalnej klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu dla wybranych klas tematycznych.

KNGP PW zmienia przestrzeń Alei Wawelskiej UJ

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej bierze udział w projekcie przekształcenia Alei Wawelskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkowie odwiedzili Kraków i udali się na wizję terenową, a następnie przedstawili swoje koncepcje.

Noc Muzeów 2022

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów dnia 14 maja w Auli Głównej PW można było zwiedzać wystawę pt. „Mapa – wczoraj, dziś i jutro", przygotowaną przez członków Komisji Historii i Tradycji WGiK, pod kierownictwem prof. Andrzeja Pachuty i dr. inż. Tomasza Olszaka.

Drzwi otwarte Politechniki Warszawskiej na naszym Wydziale!

Już w najbliższą sobotę Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej - oczywiście nie zabraknie przedstawicieli naszego Wydziału! #zawszeciekawi

W trakcie wydarzenia wszyscy zainteresowani będą mogli:
- porozmawiać z pracownikami WGiK o zasadach rekrutacji i programie studiów na poszczególnych kierunkach,
- zapytać studentów, jak im się studiuje,
- spróbować swoich sił w pomiarze geodezyjnym,
- zapoznać się z najnowszymi projektami i osiągnięciami Stowarzyszenia Studentów WGiK „Geoida” oraz wydziałowych kół naukowych – KN Geodezji i Kartografii oraz KN Gospodarki Przestrzennej.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Public Value Capture across Europe – International Experience - 23.06.2022

Serdecznie zapraszamy Studentów, Doktorantów i Pracowników Naukowych do udziału w organizowanej przez Wydział międzynarodowej konferencji naukowej: Public Value Capture across Europe – International Experience. Konferencja obędzie się 23 czerwca 2022 r. w audytorium CZiTT, ul. Rektorska 4.  Udział zdalny jest bezpłatny, udział osobisty zawiera opłatę konferencyjną. Konferencja jest podsumowaniem międzynarodowego projektu COST CA17125 Public Value Capture of Increasing Property Values.

Opublikowaliśmy Internetowy Atlas Polski Niepodległej!

IAPN jest portalem historyczno-kartograficznym, który prezentuje rekonstrukcję sieci osadniczej i podziałów administracyjnych ziem polskich na przełomie XIX i XX w. i w okresie międzywojennym. Stworzona we współpracy z Instytutem Historii PAN aplikacja dostarcza, oprócz dokumentacji kartograficznej, informacje historyczne (dane statystyczne) dotyczące miejscowości i jednostek administracji terytorialnej. Zachęcamy do odwiedzin.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej 2022

Szczegóły dotyczące sesji egzaminacyjnej można znaleźć na stronie: Sesja egzaminacyjna 2022

Prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina otrzymała nominację profesorską

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dnia 18 maja 2022 r. akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród wyróżnionych była Pani Profesor Jolanta Kwiatkowska-Malina.

Umowa bilateralna podwójnego dyplomu Politechniki Warszawskiej i Universitat Politècnica de València na kierunku geodezja i kartografia

Podpisano umowę podwójnego dyplomu kierunku geodezja i kartografia z Universitat Politècnica de València. Jest to pierwsza ramowa umowa podwójnego dyplomu kierunku geodezyjnego w Polsce, a także jedna z nielicznych na PW obok studiów innych kierunków prowadzonych wspólnie z innymi uczelniami. Od następnego roku akademickiego PW dołączy zatem do grona strategicznych partnerów edukacyjnych UPV w zakresie geodezji i kartografii, obok 2 uczelni z Niemiec i Francji!

Pierwsze dane Galileo HAS odbierane i analizowane również na Politechnice Warszawskiej

Nadchodzi nowa era GNSS...