Aktualności

Reports on Geodesy and Geoinformatics z indeksem Impact Factor

Czasopismo naukowe,  Reports on Geodesy and Geoinformatics, prowadzone przez Wydział Geodezji i Kartografii i publikowane przez De Gruyter Sciendo zostało ujęte w Journal Citation Reports 2023 i otrzymało pierwszy wskaźnik wpływu Impact Factor.

Zakończenie Projektu Smart Villages

Dnia 27 czerwca 2023 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej i Komitetu Sterującego Projektu naukowo-badawczego pn. „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim”, podsumowujące zakończenie prac badawczych.

Międzynarodowa Letnia Szkoła GEOMATYKI za nami

W dniach 19-30 lipca nasz Wydział miał przyjemność gościć uczestników międzynarodowej Letniej Szkoły GEOMATYKI organizowanej w ramach programu SPINAKER. Druga już edycja szkoły zorganizowanej w ramach wspólnego z Wydziałem Wydział Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa projektu pt. "Geomatics and Aeronautical Engineering Summer Schools" została sfinansowana z programu SPINAKER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Wydział GiK PW znowu górą! Wyniki Rankingu Perspektywy 2023

Podwójne zwycięstwo naszego Wydziału w opublikowanym właśnie Rankingu Perspektywy 2023! Kierunek Geodezja i Kartografia na naszym Wydziale już po raz 4. z rzędu sklasyfikowany został na 1. miejscu pośród kierunków GiK w kraju. Nasz Wydział jest również najlepszym miejscem do studiowania Gospodarki Przestrzennej! Kierunek ten zanotował awans aż o 5 miejsc względem poprzedniego roku i odniósł zwycięstwo w swojej kategorii. Politechnika Warszawska utrzymała 1. miejsce w Rankingu Uczelni Technicznych, notując 3. miejsce w ogólnym Rankingu Uczelni Wyższych.

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów pierwszego stopnia 27.06.2023 r. g. 15.00

W dniu 27 czerwca (wtorek) w g. 15.00 - 16.00 w Małej Auli odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów pierwszego stopnia. 

To wydarzenie będzie świętem naszej społeczności wydziałowej, łączącym pracowników a w szczególności promotorów oraz absolwentów studiów inżynierskich, którzy w większości są obecnymi naszymi studentami studiów magisterskich

Serdecznie zapraszamy!

Otwarcie laboratoriów CENAGIS w Józefosławiu!

21 czerwca 2023 odbyło się uroczyste otwarcie laboratoriów CENAGIS (Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych) w Jóżefosławiu. W ten sposób zakończono projekt realizowany od 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Nasi studenci laureatami konkursu "Minigranty im. Anny Pasek"

W tegorocznej edycji konkursu Fundacji im. Anny Pasek 2023 zostały laureatami dwa zespoły studenckie z kierunku geodezja i kartografia, specjalność Systemy Informacji Przestrzennej. Konkurs „Minigranty im. Anny Pasek” dedykowany jest młodym i ambitnym zespołom studentów z pierwszego i drugiego stopnia studiów, które w swych badaniach i działaniach twórczo wykorzystują narzędzia i techniki geoinformacji oraz chcą rozwijać edukację w tym obszarze.

Wizyta naukowo-studialna studentów GP w Żyrardowie

W dniu 31 maja 2023 roku, Studenci semestru 6 specjalności urbanistycznej kierunku Gospodarka Przestrzenna wydziału GiK, odbyli wizytę naukowo-studialną w Żyrardowie, pod opieka wykładowców: dr hab. inż. arch. Anny Majewskiej, dr hab. inż. arch. Małgorzaty Denis, dr inż. arch. Ewy Jareckiej-Bidzińskiej i mgr inż. Macieja Izdebskiego.

Spotkanie z pracownikiem NASA, Arturem B. Chmielewskim

Odczyt w ramach Konwersatorium PW pt. „Odważ się robić wielkie rzeczy”, wygłosił Artur B. Chmielewski z Centrum NASA, Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii. Prelegent przedstawił zagadnienie w jaki sposób NASA decyduje dokąd wysłać przyszłe misje, i w których pomóc mogą Polacy.

Wydarzenie odbyło się 6 czerwca 2023r. o godz. 16:15 w sali 134 Gmachu Głównego PW.

Szczegóły spotkania można można znaleźć na stronie Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Relacja z seminarium naukowego z udziałem prof. Marca Rosena z Ontario Tech University

Seminarium zorganizowane przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym GiK PW, na którym referat pt. "Sustainability through Net-zero Energy Buildings and Communities" wygłosił profesor Marc Rosen z Ontario Tech University (Kanada) odbyło się w dniu 29 maja 2023 roku.

Rozprawa doktorska dr inż. Magdaleny Pilarskiej-Mazurek nagrodzona przez Ministra

Chcielibyśmy serdecznie pogratulować dr inż. Magdalenie Pilarskiej-Mazurek wyróżnienia za pracę pt. „Opracowanie metodyki korekcji intensywności sygnału z lotniczego skanowania laserowego w celu poprawy rozpoznawania pokrycia terenu”. Promotorem rozprawy był prof. Zdzisław Kurczyński.

Drzwi otwarte Politechniki Warszawskiej 2023 na Wydziale GiK!

W najbliższą sobotę, 20 maja, w godzinach 10:00 - 15:00, odbędą się Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej.

W trakcie wydarzenia wszyscy zainteresowani będą mogli:
- porozmawiać ze studentami o tym jak wygląda studiowanie na Wydziale w praktyce,
- zapytać pracowników WGiK o zasady rekrutacji i program studiów na poszczególnych kierunkach.

Noc Muzeów na Wydziale GiK - 13 maja 2023

Tegoroczna edycja Nocy Muzeów z geodetami na Dużej Auli Politechniki Warszawskiej skupi się na prezentacji różnych technik pomiarowych. Podczas wydarzenia będzie można sprawdzić i przetestować działanie przeróżnych instrumentów geodezyjnych - stosowanych od czasów dawnych, do teraźniejszych. Dodatkową atrakcją, na którą również serdecznie zapraszamy, będzie koncert fortepianowy profesora naszego Wydziału Przemysława Kupidury oraz Magdaleny Este, pt. "Sceny niedokończone", o godzinie 19:00 w Małej Auli.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi modelowania 3D do określenia stanu technicznego zabytkowych obiektów budowlanych

Projekt pt. " Zastosowanie nowoczesnych narzędzi modelowania 3D do określenia stanu technicznego zabytkowych obiektów budowlanych" jest realizowany w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych (ZGIiSP) Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, pod kierownictwem mgr inż. Ewy Świerczyńskiej. Opiekę merytoryczną nad prowadzonymi badaniami sprawuje dr inż. Krzysztof Karsznia.

Badanie postaw społeczności lokalnych wobec zjawiska suszy na terenach wiejskich

Projekt pt. "Badanie postaw społeczności lokalnych wobec zjawiska suszy na terenach wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego", realizowany jest w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału GiK, pod kierownictwem mgr inż. Moniki Piotrkowskiej. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawują dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni oraz dr Konrad Stępnik (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński).

How the Holocaust Began - Film dokumentalny telewizji BBC, z udziałem dr. inż. Sebastiana Różyckiego

27 stycznia 2023 roku, w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, angielska telewizja BBC Two wyemitowała film dokumentalny pod tytułem: „How the Holocaust Began”. W filmie pojawia się wątek, w którym uczestniczył dr inż. Sebastian Różycki.

Kolejna edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu teledetekcji i geonauk znów na PW!

Zapraszamy absolwentów studiów pierwszego stopnia do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie na najlepszą pracę dyplomową, z zakresu Teledetekcji i Geonauk, obronioną w okresie od 1.04.2022 do 31.03.2023. Prace można zgłaszać do 8 maja 2023.

Stacja referencyjna GNSS, WUTH, dodana do sieci IGS

Nowa stacja permanentna GNSS, której pracę monitorują pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii PW, została dodana do międzynarodowego serwisu GNSS, IGS . Stacja referencyjna WUTH zlokalizowana jest na terenie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund, w południowej części Spitsbergenu. Za operacyjność i monitoring pracy stacji odpowiada Centrum Analiz GNSS Politechniki Warszawskiej, wspólnie z Zakładem Badań Polarnych i Morskich IGF PAN.

Kategoria naukowa A w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport w Politechnice Warszawskiej

W imieniu prof. Konrada Lewczuka, Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport oraz prof. Katarzyny Osińskiej-Skotak, Prodziekan ds. organizacji i nauki Wydziału Geodezji i Kartografii jest nam niezmiernie poinformować , że z zgodnie z decyzją nr 75/206/2022-1 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2023 roku, dyscyplinie naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport w Politechnice Warszawskiej przyznano kategorię naukową A. Serdecznie dziękujemy za pracę naukową pracowników na rzecz dyscypliny. Szczególnie dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie danych w procesie ewaluacji oraz tym, które działają i działały na rzecz tego wyniku!

"Nowe podejście do orientacji chmur punktów z naziemnego skaningu laserowego oraz gęstego dopasowania obrazów"

Zapraszamy do zapoznania się z projektem naukowym, realizowanym w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Przestrzennych, pod kierownictwem dr. inż. Jakuba Markiewicza, we współpracy z Muzeum Zamkiem Królewskim w Warszawie oraz konsultowanym z naukowcami  z Liverpool John Moores University (Wielka Brytania).

Wizyta delegacji pracowników Uniwersytetu Naukowego Politechniki Lwowskiej z Instytutu Architektury i Projektowania

W dniach 27-31.03.2023 w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej zaplanowano wizytę delegacji z Uniwersytetu Naukowego Politechniki Lwowskiej z Instytutu Architektury i Projektowania. Przyjadą do nas następujące osoby: prof. Mykoła Habrel, dr Oleksandra Dyda, dr Oksana Kaszuba, dr Oksana Lurchyshyn, dr Oksana Morklanyk, Dr. Olha Pokladok.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2021/22

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku Geodezja i Kartografia organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, edycja 2021/22. Gratulacje dla zwycięzców konkursu w kategorii praca inżynierska, studentów naszego Wydziału, Pawła Czernica oraz Michała Gąsiewskiego!

Relacja z jubileuszowej edycji Dnia Teledetekcji

12 grudnia 2022 roku odbyła się XX edycja Dnia Teledetekcji, organizowanego przez Stowarzyszenia Studentów GEOIDA razem z Zakładem Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej WGiK PW. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło wiele osób, zarówno ze strony studentów, jak i pracowników dydaktycznych.

Ocena i modelowanie zmian geometrycznych konstrukcji obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenach zagrożonych

Projekt realizowany przez Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych (ZGIiSP) Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, kierowany przez dr. inż. Krzysztofa Karsznię.

Najlepszy poster podczas Gali Młodych Naukowców PW

Podczas I Gali Młodych Naukowców, organizowanej przez Politechnikę Warszawską, Nagrodę Publiczności za Najlepszy Poster Naukowy zdobyła praca pt. "Analizy energetyczne w modelach BIM 6D"  autorstwa dr. inż. Andrzeja Borkowskiego oraz studentek II stopnia Gospodarki Przestrzennej: inż. Natalii Osińskiej i inż. Natalii Szymańskiej. Serdecznie gratulujemy.