Wybrano nowe kierownictwo Komitetu Geodezji PAN

Na nowego Przewodniczącego Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk wybrano prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W nowym prezydium KG PAN mamy również swoją przedstawicielkę: wiceprzewodniczącą została wybrana Pani dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW. Serdecznie gratulujemy!

Nowo wybrany skład prezydium KG PAN uzupełniają:

 • dr hab. inż. Jacek Kudrys (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – wiceprzewodniczący,
 • dr hab. inż. Marek Mróz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – sekretarz,
 • dr hab. inż. Anna Kłos (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) – redaktor naczelna czasopisma PAN „Advances in Geodesy and Geoinformation”.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, dotychczasowy wiceprzewodniczący KG PAN, zastąpił na stanowisku przewodniczącego prof. Jana Kryńskiego, który kierował tą jednostką od 2016 r.

Prof. Osińska-Skotak w pracy badawczej zajmuje się zaawansowanymi technikami teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, w szczególności w zakresie ich wykorzystania w:

 • badaniach środowiska (m.in. monitorowanie jakości wód śródlądowych, obszarów chronionych),
 • monitorowaniu zmian powierzchni ziemi metodami teledetekcyjnymi (pokrycie/użytkowanie terenu, sukcesja wtórna),
 • planowaniu przestrzennym (monitorowanie zmian zagospodarowania terenu, dynamiki rozwoju miast, zjawiska miejskiej powierzchniowej wyspy ciepła),
 • archeologii (identyfikacja śladów przeszłości na zdjęciach lotniczych i satelitarnych).

Ma duże doświadczenie w zakresie przetwarzania cyfrowego obrazów satelitarnych, metod korekcji radiometrycznej i atmosferycznej obrazów satelitarnych.Oprócz pełnienia nowej funkcji w Komitecie Geodezji, prof. działa również jako:

 • członkini Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2019-2025, w kadencji 2023-2026 także członkini prezydium),
 • sekretarz Sekcji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2019-2022, 2023-2026),
 • członkini Zespołu ds. Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (2019-2022, 2023-2026),
 • członkini zarządu Oddziału Teledetekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2015-2022, 2022-2025).