Kontakt

Dane adresowe:

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1 pok. 302
00-661 Warszawa

Biuro Dziekana:

e-mail: dziekan.gik@pw.edu.pl
Tel +48 22 234 7223
Fax +48 22 234 1578

NIP 525 000 58 34

Kontakt dla STUDENTÓW - Dziekanat:

Opiekunowie kierunków studiów.

Redakcja strony:

mgr inż. Iwona Jankowska - iwona.jankowska@pw.edu.pl