Badania nad Internetem Rzeczy opublikowane w czasopiśmie z I decyla (TOP10)

Celem prac dr. inż. Andrzeja Borkowskiego było opracowanie taniego rozwiązania aplikacyjnego Internetu Rzeczy (IoT, and. Internet of Things) oraz zintegrowanie go z modelem BIM. Firmy projektowe, wykonawcy i operatorzy budynków chętnie wykorzystują rozwiązania IoT do monitorowania, analizowania lub zarządzania procesami. Główny wkład artykułu umożliwia projektowanie, budowę i wykorzystanie tanich obwodów nawet w małych inwestycjach.

Prace aplikacyjne nad Internetem Rzeczy (IoT, ang. Internet of Things) dra inż. Andrzeja Borkowskiego opublikowano na łamach czasopisma naukowego Journal of Sensor and Actuator Networks (Citescore 2022 = 7.3, Impact Factor 2022 = 3.5). Wykorzystanie mikrokontrolerów i czujników w obiektach budowlanych jest opisywane jako poziom dojrzałości 3B w korzystaniu z BIM (modelowania informacji o obiekcie budowlanym). Opracowane w pracy rozwiązanie może być modyfikowane o inne typy czujników, rozszerzane o kolejne i implementowane w przedsiębiorstwach.

Niniejsza praca może stanowić wsparcie dla dalszych prac eksperymentalnych w zakresie łączenia zestawów IoT z modelami BIM. Przewidywanym kierunkiem takich badań jest dwukierunkowa wymiana danych w sposób telemetryczny (przy użyciu MQTT, Dynamo lub języka programowania Python). Takie badania już są prowadzone na Wydziale Geodezji i Kartografii. Łączenie fizycznych zestawów z wirtualnymi modelami za pośrednictwem sieci jest wyzwaniem, ponieważ każda warstwa musi być bezpieczna, a jednocześnie zdolna do dalszego przetwarzania i rozwoju. Połączenie telemetryczne czujników IoT z BIM (poziom dojrzałości 3C) jest wyzwaniem, przed którym staną organizacje w najbliższej przyszłości.

Pełny tekst artykułu dostępny pod linkiem: https://www.researchgate.net/publication/378588820_Low-Cost_Internet_of_Things_Solution_for_Building_Information_Modeling_Level_3B-Monitoring_Analysis_and_Management