Projekt HE CapaCITIES – Pierwsze Spotkanie Wymiany Krajowych Platform na Rzecz Miast Neutralnych dla Klimatu

Narodowa Platforma Dialogu na rzecz polskich miast neutralnych klimatycznie przedstawiła dobre praktyki na pierwszym spotkaniu w ramach wymiany i networkingu krajowych platform na rzecz miast neutralnych dla klimatu, które odbyło się w dniach 14 - 15 marca 2024 roku w Brukseli. Wielopoziomowa i międzysektorowa współpraca jest kluczowa dla osiągnięcia celów misji miast. Kierownikiem projektu po stronie PW jest dr inż. Katarzyna Rędzińska z Wydziału Geodezji i Kartografii, która reprezentowała polską platformę, dzieląc się dobrymi praktykami w zakresie współpracy z regionami.

Polska platforma znalazła się wśród 19 krajów reprezentowanych na spotkaniu i pięciu platform prezentujących najlepsze praktyki. Narodową Platformę Dialogu na rzecz Polskich Miast Neutralnych Klimatycznie współtworzy konsorcjum Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy i Politechnika Warszawska, we współpracy z reprezentantami władz lokalnych miast misji (Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Rzeszów), władz regionalnych oraz ministerstw.

Przedstawiciele 19 krajów: Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Norwegii, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i Turcji przyłączyli się do tej wymiany, dowiadując się o wyzwaniach stojących przed krajowymi platformami #MissionCities. Platformy te są już ustanowione, znajdują się w procesie konstytuowania się, lub dopiero rozpoczynają pracę nad Misją Miast na poziomie swoich krajów.

Konieczność wielopoziomowej i międzysektorowej współpracy na rzecz neutralności klimatycznej miast i sprawiedliwej transformacji, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, była jednym z kluczowych wątków poruszanych w ramach konferencji burmistrzów, która miała miejsce 15 marca 2024 roku.

 
Pięć wyzwań i pięć najlepszych praktyk - dyskusja panelowa na pierwszym spotkaniu wymiany i networkingu krajowych platform na rzecz miast neutralnych dla klimatu
 
03/04 - konferencja burmistrzów "Translating the EU Green Deal into local action, as part of the Belgian EU Presidency"