Katalog Zespołów Badawczych Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Wydział Geodezji i Kartografii to jednostka badawczo-dydaktyczna o 100-letniej historii, dysponująca unikatową aparaturą naukową oraz szeroką interdyscyplinarną kadrą pracowników składającą się z naukowców o wieloletnim doświadczeniu oraz
z młodych badaczy otwartych na nowe technologie i innowacje
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Katalogu Zespołów Badawczych Wydziału Geodezji i Kartografii.

https://www.gik.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Zespoly-badawcze-Wydzialu-GiK