Pierwsze dane Galileo HAS odbierane i analizowane również na Politechnice Warszawskiej

Nadchodzi nowa era GNSS...

18 listopada 2020 r. system Galileo rozpoczął transmisję danych serwisu OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication). Wiadomości OSNMA reprezentują mechanizm oferujący użytkownikom kompleksowe uwierzytelnianie za pomocą sygnału cywilnego, chroniąc odbiorniki przed fałszywymi sygnałami (ang. spoofing attacks). Jest to pierwsza w historii systemów GNSS usługa uwierzytelniania danych, niezwykle istotna w aplikacjach nawigacyjnych:  
 https://galileognss.eu/galileo-osnma-tests-underway/#more-3841  

Natomiast 18 maja 2021 system Galileo rozpoczął oficjalne testy serwisu HAS (Height Accuracy Service):
https://www.gsc-europa.eu/sites/default/files/sites/all/files/Galileo-service-notice-06-v1.0.pdf  

Za pomocą wiadomości serwisu HAS transmitowanych na sygnale Galileo E6-B Galileo będzie oferować unikalne wiadomości transmitowane bezpośrednio przez satelity Galileo. Wiadomości HAS zapewnią korekty precyzyjnego pozycjonowania autonomicznego (PPP), umożliwiając uzyskanie dokładności pozycji < 20 cm w skali globalnej: 
https://www.gsc-europa.eu/sites/default/files/sites/all/files/Galileo_HAS_Info_Note.pdf     

Pracownicy naukowi naszego Wydziału przeanalizują dane nowych serwisów Galileo w projekcie BEYOND POB pt. "Badanie możliwości wykorzystania nowych sygnałów Galileo w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów nawigacyjnych".

Wykonawcami projektu są:  
- pracownicy Zakładu Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, Wydział Geodezji i Kartografii PW: mgr inż. Kinga Węzka (kierownik projektu), dr inż. Dominik Próchniewicz, dr hab. inż. Janusz Walo, profesor PW.  
- pracownicy Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa: prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz, dr inż. Antoni Kopyt, mgr inż. Mateusz Sochacki,  
- Antonio Angrisano, PhD, assistant professor, University of Messina, Department of Engineering