Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji

W ciągu ostatniego roku zespół badawczy z Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej prowadził prace badawczo-rozwojowe w projekcie MAST - Cyfrowy bliźniak obiektów masztowych jako innowacyjna usługa inwentaryzacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i sztucznej inteligencji. Projekt był realizowany we współpracy z pracownikami Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz w konsorcjum z firmą SkySnap.

Projekt realizowany był w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt koncentrował się na opracowaniu usługi inwentaryzacji masztów telekomunikacyjnych przy pomocy dronów z wykorzystaniem rozwiązań SI w pozyskiwaniu materiału do analiz opartych o cyfrowego bliźniaka. Charakterystyka tego typu obiektów wymagała specjalnego podejścia do nalotów fotogrametrycznych w celu uzyskania dokładnych modeli 3D obiektów. Pierwszy etap projektu skupił się na opracowaniu metodyki nalotów, uwzględniając bezpieczeństwo i specyfikę obiektów.
W ramach drugiego etapu projektu opracowano metodykę przetwarzania danych fotogrametrycznych do chmur punktów i modeli 3D spełniających wymogi Cyfrowego Bliźniaka. Analiza dokładności oparta była na danych referencyjnych z naziemnego skaningu laserowego. Wyniki dostarczyły wniosków i rekomendacji dla kolejnych kampanii pomiarowych.

Kolejnym wyzwaniem było opracowanie metody modelowania 3D masztów w postaci bryłowej w systemie BIM. Podjęte zostały próby automatycznego tworzenia modeli 3D z chmur punktów. Efektem końcowym tego etapu było opracowanie metodyki, która pozwoliła na odtworzenie konstrukcji masztu jako modelu geometrycznego będącego podstawą cyfrowego bliźniaka dla potrzeb zarządzania obiektem infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie BIM, rozwijanego w kolejnych etapach projektu.