Promocja Wydziału GiK podczas Tygodnia Naukowego w IV LO im A. Mickiewicza

9 kwietnia pracownicy naukowi Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej poprowadzili wykłady i warsztaty dla uczniów warszawskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Było to jedno z serii wielu  wizyt w warszawskich (i podwarszawskich) szkołach średnich, podczas których pracownicy naszego Wydziału starają się przybliżyć, czym zajmuje się nowoczesna geodezja, jednocześnie zachęcając młodzież do wyboru kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Podczas spotkania, uczniowie wzięli udział w zajęciach związanych z analizami przestrzennymi i wykorzystaniem zdjęć w geodezji. Dr inż. Anna Fijałkowska poprowadziła zajęcia pt. "GIS i analizy przestrzenne. Spójrz inaczej", a dr inż. Jakub Markiewicz przygotował zajęcia o temacie "Jak zdjęcia zmieniają postrzeganie świata czyli cyfrowy bliźniak rzeczywistości".