Seminarium naukowo-techniczne 13 marca 2024 r.

Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych zaprasza na seminarium naukowo-techniczne: Znaczenie monitoringu przemieszczeń i deformacji dla bezpieczeństwa inwestycji budowlanych.
Miejsce: Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Gmach Główny sala 315
Data: 13 marca 2024 r. godzina rozpoczęcia 9.00

Więcej informacji: LINK

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, rejestracja do 08.03.2024
Strona rejestracji https://forms.office.com/e/DPshKpZknc

Opis:
Celem seminarium jest wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych dotyczących znaczenia monitoringu przemieszczeń oraz deformacji w procesie inwestycyjnym. Podczas wystąpień przedstawione zostaną nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w zakresie monitorowania obiektów zagrożonych.
Zapraszamy wszystkich uczestników do czynnego udziału w panelu dyskusyjnym. Liczymy na obecność geodetów uprawnionych (zakres 4), którzy będą mieli okazję podzielić się swoim doświadczeniami ze współpracy branż w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Seminarium jest skierowane także do inwestorów oraz pracowników administracji publicznej.

Komitet naukowy:
dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. Uczelni – przewodnicząca
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Uczelni
dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek, prof. Uczelni

Komitet organizacyjny:
dr inż. Maria Kowalska – przewodnicząca
dr inż. Sławomir Łapiński
dr inż. Ewa Świerczyńska
mgr inż. Iwona Jankowska
mgr inż. Mariusz Pasik