Udział (oraz sukcesy!) studentów ze Stowarzyszenia "Geoida" podczas konferencji OKSG

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji odbyła się w dniach 18-19 kwietnia, na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Podczas tej konferencji studenci z Naszego Wydziału przedstawili swoje prace naukowe, zarówno podczas sesji referatowych (3 referaty), jak i posterowej (2 postery). Dwie spośród zaprezentowanych prac zostały nagrodzone.

3. nagrodę w kategorii referatów zdobył Paweł Czernic, za swoje wystąpienie pt. "Śledzenie pieszych z kamer monitoringu w globalnym układzie odniesienia przy technologii computer vision i deep learning". Natomiast 2. miejsce w kategorii posterów zdobyła Julia Domachowska, za pracę przedstawiającą model 3D rzeźby Apoteoza Wiedzy, wieńczącej fasadę Gmachu Głównego PW. Gratulacje dla naszych studentów!

 
Paweł Czernic - zdobywca 3. miejsca w sesji referatowej   Julia Domachowska - zdobywczyni 2. miejsca w sesji posterowej