Udział pracowników naszego Wydziału w badaniach polarnych

Pracownicy naszego Wydziału biorą udział w badaniach polarnych w ramach realizacji projektu CRIOS – Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard. Projekt ten jest przedsięwzięciem ogólnoczuelnianym, zrzeszającym instytucje z Polski oraz Norwegii. W ramach pracy nad tym projektem wzięli udział w wyprawach polarnych na Spitsbergen.

Letnia wyprawa polarna, w której uczestniczyli dr inż. Dominik Próchniewicz oraz mgr inż. Maciej Grzymała, odbyła się na przełomie sierpnia i września 2023 roku. W jej ramach, zainstalowane zostały 3 stacje GNSS, które służyć mają monitorowaniu zmian grubości pokrywy śnieżnej. Zainstalowane je na terenie Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, w okolicach Longyearbyen – „stolicy” Svalbardu, oraz w okolicach Ny-Alesundu – najdalej na północ położonej stale zamieszkanej osady na świecie (79o równoleżnik!)

Pracownicy naszego Wydziału brali również czynny udział w innych pracach związanych z realizacją projektu CRIOS, takich jak instalacja czujników na lodowcu Hansbreen oraz montażu trzech, pokaźnych rozmiarów, reflektorów InSAR.

W styczniu tego roku, Maciej Grzymała reprezentował Politechnikę Warszawską podczas konferencji Polar Night Week w Longyearbyen, gdzie zaprezentował wyniki swojej pracy naukowej, w której wykorzystuje technikę refklektometrii GNSS.

CRIOS jest projektem realizowanym jako współpraca polskich i norweskich uczelni i instytucji. Polskimi uczelniami biorącymi udział w projekcie są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Wrocławski, Uniwerystet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnika Warszawska. Projekt CRIOS jest finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego European Economic Area (EEA) w ramach programu Badania Podstawowe na lata 2014-2021, operowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu!

 
Instalacja anteny GNSS w Longyearbyen   Antena GNSS na terenie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund - w tle dwie operowane przez nasz Wydział stacje należące do sieci IGS
 
Instalacja kamery poklatkowej na lodowcu Hansbreen   Pełny skład letniej wyprawy polarnej razem z zainstalowanym reflektorem InSAR
 
Maciek i Dominik przy antenie GNSS w pobliżu Ny-Alesundu   Sesja posterowa podczas Polar Night Week, na Uniwersytecie na Svalbardzie - styczeń 2024