CitCom.ai: European AI Testing and Experimentation Facility for Smart and Sustainable Cities and Communities

CitCom.ai to Europejski Ośrodek Testowania i Eksperymentowania Sztucznej Inteligencji (AI TEF) dla Inteligentnych i Zrównoważonych Miast i Społeczności (SSCC). Konsorcjum CitCom.ai, złożone z 34 partnerów z 11 krajów, łączy wiodące na świecie możliwości TEF wokół trzech tematów: POWER, MOVE i CONNECT (które wywodzą się z obszarów tematycznych ram interoperacyjności EIF4SCC), w ramach trzech "super węzłów": Nordyckiego, Centralnego i Południowego.

Wydział Geodezji i Kartografii realizuje zadania w ramach komponentu CONNECT (lokalna infrastruktura i usługi międzysektorowe). Zakres zadań merytorycznych dotyczy głównie opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie inteligentnego zarządzania rozwojem obszarów miejskich. Realizacja projektu przyczyni się do opracowania systemów wspomagania decyzyjnego w inteligentnych miastach wykorzystujących narzędzia AI i algorytmy uczenia maszynowego.

Projekt realizowany jest w oparciu o infrastrukturę dostępną w Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Satelitarnych, w szczególności klastry obliczeniowe wchodzące w skład Platformy IT CENAGIS (https://cenagis.edu.pl/platforma/).

W ramach projektu Politechnika Warszawska realizuje następujące zagadnienia badawcze związane z:

  • Opracowaniem metodyki i narzędzi do geopartycypacji społecznej z wykorzystaniem GNSS, AR, systemów wieloagentowych oraz koncepcji grywalizacji;
  • Opracowaniem metodyki i narzędzi AI do przestrzennej analizy big data i ekstrakcji wiedzy z danych przestrzennych i opinii mieszkańców;
  • Modelowaniem informacji geograficznej – ekstrakcją informacji i akwizycją wiedzy przestrzennej z różnych źródeł z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego a także tematyką smart city, generalizacji kartograficznej, grywalizacji i geopartycypacji społecznej;
  • Rozwiązaniami zorientowanymi na zrównoważone zarządzanie przestrzenią poprzez wykorzystanie dużych zbiorów danych przestrzennych do opracowania systemów uczenia maszynowego;
  • Rozwiązaniami w zakresie przewidywania wpływu rewitalizacji wybranych części miasta na jakość życia mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronach:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Digital Europe oraz ze środków polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pn. Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

Całkowity budżet projektu: 39 999 800.37 EUR
Budżet PW: 294 678.00 EUR
Kierownik Projektu: dr inż. Agnieszka Wendland
Wykonawcy: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni; dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni, mgr inż. Kamil Choromański
Okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2027