10.11.2021 r. (środa) zajęcia zg. z pl w czwartek;

10.11.2021 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek;