Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne

Studia I stopnia(inżynierskie) - 7 semestrów,
Studia II stopnia(magisterskie) - 3 semestry, 7 specjalności (uruchamiane od 2 semestru):

 • Geodezja i Nawigacja Satelitarna
 • Geodezja Inżynieryjno - Przemysłowa
 • Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
 • Fotogrametria i Teledetekcja
 • Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Mobile Mapping and Navigation Systems

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów, 1 specjalność: 

 • Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej

Studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry, 3 specjalności (uruchamiane od 3 semestru):

 • Geodezja Inżynieryjna
 • Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
 • Technologie Satelitarne w Geodezji

O kierunku Geodezja i Kartografia - Rekrutacja