Informatyzacja

Komisji ds. informatyzacji Wydziału Geodezji i Kartografii

 1. dr inż. Andrzej Borkowski - przewodniczący,
 2. dr inż. Paweł Kowalski - zastępca przewodniczącego,
 3. mgr inż. Maciej Delnicki,
 4. dr inż. Robert Łuczyński,
 5. mgr inż. Miłosz Gnat,
 6. mgr inż. Oskar Graszka,
 7. mgr inż. Iwona Jankowska,
 8. dr inż. Waldemar Odziemczyk,
 9. dr inż. Michał Kowalczyk,
 10. mgr inż. Kinga Węzka
 11. Jakub Szudrowicz,
 12. przedstawiciel studentów

Administrowanie stronami wydziałowymi:
mgr inż. Maciej Grzymała, mgr inż. Hubert Horynek
FB GiK mgr inż. Dorota Marjańska

Zasady umieszczania treści na stronach wydziałowych

 1. Prośba o umieszczenie lub zmianę treści - zgłoszenie wyłącznie drogą mailową.
 2. W przypadku nowych treści, w wiadomości powinna znaleźć się przygotowana treść np. ogłoszenia + ew. plik do załączenia oraz informacja o miejscu na stronie, w którym ma zostać zamieszczona nowa treść.
 3. W przypadku zmiany treści, w wiadomości powinna znaleźć się informacja o tym czego dotyczy zmiana, stara treść i nowa treść.
 4. Pliki graficzne oraz dokumenty do zamieszczenia na stronie nie powinny przekraczać maksymalnego rozmiaru 4MB.

Za treści umieszczane na stronach odpowiada osoba przygotowująca te treści i przesyłająca prośbę o umieszczenie ich na stronach wydziałowych.

System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej

Księga znaku Wydziału Geodezji i Kartografii

Ksiega_znaku_WGiK (pdf, 561,24 kB)

Znak Wydziału Geodezji i Kartografii