Rada Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024

25.09.2023
19.10.2023
30.11.2023
21.12.2023
18.01.2024
01.02.2024
14.03.2024
18 04.2024
23.05.2024
20.06.2024
05.07.2024
26.09.2024

Rada Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - Kadencja 2020 – 2024

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Prodziekani

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni
dr inż. Krzysztof Bakuła
dr inż. Tomasz Budzyński

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina
prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska
dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni
dr hab. Paweł Bylina, prof. uczelni
dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni
dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni
dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni
dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni
dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Majewska, prof. uczelni
dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni
dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. uczelni
dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni
dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni
dr hab inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
dr hab. inż. Tomasz Liwosz
dr hab. inż. Paweł Pędzich

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr hab.

dr inż. Małgorzata Denis
dr inż. Andrzej Głażewski
mgr inż. Iwona Jankowska
dr inż. Joanna Jaroszewicz
mgr inż. Kinga Węzka

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Iwona Kępa
mgr Marta Napiórkowska-Krawczyk
mgr Tomasz Olszewski

Przedstawiciel doktorantów

mgr inż. Anna Podkowa

Przedstawiciele studentów

Alicja Wąsik
Emilia Szkibiel
Marika Mróz
Jakub Senator
Patrycja Adrian
Marcel Zimny
Weronika Ryl

Sekretarz Rady Wydziału

mgr inż. Katarzyna Szulczewska