Wydziałowy rzecznik zaufania

Wydziałowy rzecznik zaufania

Decyzją społeczności Wydziału Geodezji i Kartografii wydziałowym rzecznikiem zaufania został wybrany na kadencję 2023 - 2027
dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni
pok. 137, tel.: 22 234 7358
e-mail: jerzy.chmiel@pw.edu.pl

Dyżury wydziałowego rzecznika zaufania

w semestrze letnim 2023/2024 odbywają się
w piątki w godz. 13 – 14

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest również inny termin

W miarę możliwości wskazany jest wcześniejszy kontakt (e-mail, tel., MS Teams) w celu umówienia spotkania.

Wydziałowy rzecznik zaufania pochodzi z wyboru.

Podstawą prawną działania rzecznika zaufania jest Zarządzenie Rektora PW nr 27 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników w Politechnice Warszawskiej. Zgodnie z Zarządzeniem, każdy zainteresowany (pracownik, który uznaje, że wobec niego zastosowano nierówne traktowanie lub mobbing) ma możliwość zgłoszenia, że wobec niego stosowane jest nierówne traktowanie lub mobbing odpowiedniemu (wydziałowemu) rzecznikowi zaufania lub uczelnianemu rzecznikowi zaufania. 

Zainteresowany dokonujący zgłoszenia ma prawo do zachowania poufności.

Uczelniany Rzecznik Zaufania

strona zawierająca pełny zbiór informacji oraz przepisów prawnych:

https://www.bisou.pw.edu.pl/Uczelniany-Rzecznik-Zaufania