Pełnomocnicy i Komisje 2020-2024

Komisja

Skład osobowy

Tytuł/stopień naukowy – Imię i nazwisko

ds. Programów Kształcenia dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni - przewodniczący
dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni
dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni
dr hab. inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
dr hab. inż. Paweł Pędzich
dr inż. Joanna Jaroszewicz
dr inż. Robert Łuczyński
dr hab. inż. arch. Anna Majewska, prof. uczelni
dr inż. Jakub Markiewicz
dr inż. Tomasz Olszak
dr inż. Dominik Próchniewicz
dr inż. Alicja Sadowska
mgr inż. Miłosz Gnat
dwóch przedstawicieli studentów
ds. Jakości Kształcenia dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni - przewodniczący
dr hab. inż. Tomasz Liwosz
dr inż. Sławomir Łapiński
dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska
dr inż. Sebastian Różycki
dr inż. Natalia Sajnóg
przedstawiciel studentów
przedstawiciel doktorantów

 

Pełnomocnik Dziekana

Tytuł/stopień naukowy

Imię i nazwisko

ds. zapewnienia jakości kształcenia dr hab. inż. Rober Olszewski, prof. uczelni
ds. zamówień publicznych dr Rafał Godlewski
ds. międzynarodowych programów edukacyjnych dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki inż. Krzysztof Gałajda
ds. rankingów dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. uczelni
ds. funduszy strukturalnych mgr Karolina Pietrzak-Pyra
ds. współpracy z Centrum Informatyzacji oraz Działem ds. Cyberbezpieczeństwa Jakub Szudrowicz

 

Komisja Dziekańska

Skład osobowy

Tytuł/stopień naukowy – Imię i nazwisko

ds. informatyzacji dr inż. Andrzej Borkowski - przewodniczący
dr inż. Paweł Kowalski - zastępca przewodniczącego
mgr inż. Maciej Delnicki
dr inż. Robert Łuczyński
mgr inż. Miłosz Gnat
mgr inż. Oskar Graszka
mgr inż. Iwona Jankowska
dr inż. Waldemar Odziemczyk
dr inż. Michał Kowalczyk
Jakub Szudrowicz
mgr inż. Kinga Węzka
przedstawiciel studentów
ds. współpracy międzynarodowej dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska - przewodnicząca
dr inż. Krzysztof Karsznia - wiceprzewodniczący
dr inż. Agnieszka Cieśla
dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzńska
dr inż. Katarzyna Rędzińska
dr inż. Wioleta Krupowicz
dr inż. Jakub Markiewicz
dr inż. Natalia Sajnóg
dr Hanna Trojanowska
dr inż. Agnieszka Wendland
mgr inż. Kinga Węzka
mgr Małgorzata Adamczyk
mgr Anna Młynarska-Kozłowska
przedstawiciel studentów
ds. promocji dr inż. Sławomir Łapiński - przewodniczący
mgr inż. Iwona Jankowska
mgr inż. Oskar Graszka
dr inż. Magdalena Karabin-Zych
dr inż. Paweł Kowalski
mgr inż. Łukasz Kuzak
mgr inż. Dorota Marjańska
dr inż. Tomasz Olszak
dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek
mgr inż. Katarzyna Szulczewska
przedstawiciel studentów kierunku geodezja i kartografia
przedstawiciel studentów kierunku gospodarka przestrzenna
przedstawiciel studentów kierunku geoinformatyka
ds. kadr i nagród dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni - przewodnicząca
prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
dr hab. inż. Paweł Pędzich
dr hab. inż. Marcin Karabin, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Majewska, prof. uczelni
dr inż. Waldemar Odziemczyk

 

Funkcja

Tytuł/stopień naukowy

Imię i nazwisko

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony danych osobowych dr hab. Paweł Bylina, prof. uczelni
Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku gospodarka przestrzenna mgr inż. Monika Piotrkowska
Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku geoinformatyka mgr inż. Miłosz Gnat
Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia mgr inż. Iwona Jankowska
Opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia specjalność Mobile Mapping and Navigation mgr inż. Kinga Węzka
Opiekun pierwszego roku studiów niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia dr inż. Robert Łuczyński
Koordynator ds. Systemu POL-on mgr inż. Katarzyna Szulczewska
Wydziałowy Koordynator EZD mgr inż. Katarzyna Szulczewska
Wydziałowy Koordynator Katalogu Studiów mgr inż. Monika Piotrkowska
Administrator strony internetowej Wydziału mgr inż. Maciej Grzymała,
mgr inż. Hubert Horynek
mgr inż. Dorota Marjańska - FB GiK