Rekrutacja - niestacjonarne I st.

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku Geodezja i Kartografia odbywa się w systemie IRK w dniach 1 sierpnia – 11 września 2023.

 

Kandydaci rejestrują się internetowo w systemie IRK pod adresem www.zapisy.pw.edu.pl gdzie wgrywają elektroniczne wersje wymaganych dokumentów (świadectwa dojrzałości i fotografii) oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej, co warunkuje udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

W następnej kolejności, w dniach 01-12.09.2023, w godz. 10-14, do Dziekanatu Wydziału, mieszczącego się w Gmachu Głównym PW pok. 127, Kandydaci dostarczają kopię świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem i dowodem osobistym do wglądu oraz dwie fotografie w formie analogowej.

 

Spis składanych dokumentów:

  • świadectwo dojrzałości (kopia do złożenia oraz oryginał do okazania),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, rozpoczynające się w październiku 2023 r., jest prowadzona według poniższego harmonogramu:

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1.08.2023 początek zapisów, dokonywania opłaty rekrutacyjnej oraz wgrywania dokumentów
11.09.2023 koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej oraz wgrywania dokumentów
01-12.09.2023 dostarczanie dokumentów w formie analogowej do Dziekanatu Wydziału
5.09.2023

informacja o ewentualnym przedłużeniu zapisów

informacja o ewentualnym nieuruchomieniu kierunku studiów

15.09.2023 ogłoszenie wyników kwalifikacji