Ćwiczenia terenowe - 2024

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ TERENOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia I stopień studiów (stacjonarne i niestacjonarne)

 

  • Ćwiczenia terenowe z Podstaw Geodezji po 1 roku

koordynator: dr inż. Maria Elżbieta Kowalska

miejsce praktyk: Warszawa

I termin: 1-10 lipca 2024 r. (6 grup pomiarowych 45 osób) studia stacj. + 6 osób niest.

II termin: 11-20 lipca 2024 r. (6 grup pomiarowych 45 osób) studia stacj. + 7 osób niest.

 

  • Ćwiczenia terenowe z Geodezji Wyższej i Geodezji Satelitarnej po 2 roku

koordynator: dr inż. Dominik Próchniewicz

miejsce praktyk: Józefosław

termin: 1 – 11 lipca 2024 r. (9 dni, 15 grup, 95 osób)

 

  • Ćwiczenia terenowe z Geodezyjnych Pomiarów Szczegółowych po 3 roku

koordynator: mgr inż. Mariusz Pasik

miejsce praktyk: Warszawa

termin: 1-13 lipca 2024 r.  (nie więcej niż 6 grup 36 osób)

termin: 15-27 lipca 2024 r.  (8 grup 48 osób)

 

  • Ćwiczenia terenowe z Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej po 3 roku

koordynator: dr inż. Sławomir Jastrzębski

miejsce praktyk: Warszawa

termin: 1-13 lipca 2024 r.  (nie więcej niż 6 grup 36 osób)

termin: 15-27 lipca 2024 r.  (8 grup 48 osób)

 

  • Ćwiczenia terenowe z Fotogrametrii i kartografii w trakcie 3 roku

koordynator: dr inż. Andrzej Głażewski

miejsce praktyk: Warszawa

termin: 3-6 kwietnia 2024 r. i 28-20 kwietnia 2024 r.

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia II stopień studiów

 

  • Ćwiczenia terenowe z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej dla studentów specjalności GIP

Koordynator: dr inż. hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska

miejsce: Warszawa/Dębe/Kłodawa

termin: 23-26 września 2024 r.

  

  • Ćwiczenia terenowe z zakresu kartografii mobilnej po 2. semestrze dla studentów specjalności KiSIG

koordynator: dr hab. inż. Dariusz Gotlib

miejsce: Bezmiechowa

termin 2-6 września 2024 r.

 

  • Ćwiczenia terenowe z zakresu mobilnych technik pomiarowych na 3 semestrze dla studentów specjalności MMNS

koordynator: dr inż. Krzysztof Bakuła

miejsce: Warszawa

termin: ćwiczenia realizowane w trakcie semestru zimowego (listopad)

 

  • Letnia Szkoła Geomatyki – szkoła finansowana ze środków NAWA

koordynator: dr inż. Krzysztof Bakuła

miejsce: Józefosław k. Warszawy

termin: 24-28.06.2024 r.