Opłaty

Informacje ogólne

Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia:

https://www.pw.edu.pl/Studenci/Regulaminy-finanse-stypendia-i-ubezpieczenia

Informujemy, że wszystkie należności wobec Wydziału należy wpłacać na indywidualnie przypisany numer konta bankowego. Indywidualne numery kont bankowych będę dostępne w systemie USOSweb, w module 'DLA STUDENTÓW' - 'MOJE STUDIA'.

Studia stacjonarne

Informacja dotycząca opłat za powtarzane przedmioty w roku akademickim 2023/2024, semestr letni

opłaty 2024L (msword, 303,18 kB)

Wniosek w sprawie opłat za powtarzanie przedmiotów na studiach z powodu niezadowalających wyników w nauce

Studia niestacjonarne

Informacja dotycząca opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024, semestr letni

opłaty 2024L (pdf, 105,29 kB)

Wniosek w sprawie opłaty całkowitej w roku akademickim