Języki obce

Studium Języków Obcych

Politechnika Warszawska

sjo.pw.edu.pl


Studenci Wydziału Geodezji i Kartografii PW zapisują się na lektoraty indywidualnie w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach z języka obcego (urlopy, wyjazdy zagraniczne itp.) student obowiązany jest powiadomić o rezygnacji SJO PW.

Koordynator Studium Języków Obcych ds. współpracy z wydziałem GiK:

mgr Michał Okólski

e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl

Zapisy na zajęcia z języków obcych w semestrze letnim 2024

Informacje o zapisach (msword, 445,55 kB)

Zapisy na lektoraty z języka angielskiego, poziom B2+ dla studentów stacjonarnych II stopnia