Harmonogram roku akademickiego

Harmonogram roku akademickiego 2023/2024 - studia stacjonarne

01.10.2023 r. (niedziela) - początek roku akademickiego

02.10.2023 r. (poniedziałek) - uroczysta inauguracja roku akademickiego

03.10.2023 r. (wtorek) - początek zajęć semestru zimowego

10.11.2023 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.11.2023 r. (środa) - Dzień PW

23.12.2023 r. (sobota) - początek wakacji zimowych

02.01.2024 r. (wtorek) - ostatni dzień wakacji zimowych

28.01.2024 r. (niedziela) - koniec zajęć semestru zimowego

29.01.2024 r. (poniedziałek) - początek zimowej sesji egzaminacyjnej

29.01.2024 r. (poniedziałek) - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic

29.01.2024 r. (poniedziałek) - termin przekazania pracy dyplomowej na studiach I stopnia

11.02.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej

11.02.2024 r. (niedziela) - termin przekazania pracy dyplomowej na studiach II stopnia

12.02.2024 r. (poniedziałek) - początek okresu rejestracyjnego

18.02.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień okresu rejestracyjnego, koniec semestru zimowego

19.02.2024 r. (poniedziałek) - początek semestru letniego, początek zajęć semestru letniego

29.03.2024 r. (piątek) - początek wakacji wiosennych

02.04.2024 r. (wtorek) - ostatni dzień wakacji wiosennych

29.04.2024 r. (poniedziałek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.04.2024 r. (wtorek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2024 r. (czwartek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.05.2024 r. (piątek) - Juwenalia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.06.2024 r. (niedziela) - koniec zajęć semestru letniego

17.06.2024 r. (poniedziałek) - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic

17.06.2024 r. (poniedziałek) - początek letniej sesji egzaminacyjnej

30.06.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej

01.07.2024 r. (poniedziałek) - początek wakacji letnich

01.09.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień wakacji letnich

02.09.2024 r. (poniedziałek) - początek jesiennej sesji egzaminacyjnej

02.09.2024 r. (poniedziałek) - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic

10.09.2024 r. (wtorek) - termin przekazania pracy dyplomowej na studiach I stopnia

15.09.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej

15.09.2024 r. (niedziela) - termin przekazania pracy dyplomowej na studiach II stopnia

16.09.2024 r. (poniedziałek) - początek okresu rejestracyjnego

29.09.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień okresu rejestracyjnego

30.09.2024 r. (poniedziałek) - ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego

W semestrze zimowym:

w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek

W semestrze letnim:

w dniu 15 maja 2024 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

Harmonogram roku akademickiego 2023/2024 - studia niestacjonarne

Terminy zjazdów w semestrze zimowym:

 I 6, 7, 8 października 2023 r.
II 20, 21, 22 października 2023 r.
III 3, 4, 5 listopada 2023 r.
IV 17, 18, 19 listopada 2023 r.
V 1, 2, 3 grudnia 2023 r.
VI 15, 16, 17 grudnia 2023 r.
VII 12, 13, 14 stycznia 2024 r.
VIII 19, 20, 21 stycznia 2024 r.

Sesja egzaminacyjna zimowa:

 2, 3, 4 lutego 2024 r.
9, 10, 11 lutego 2024 r.

Terminy zjazdów w semestrze letnim:

I 23, 24, 25 lutego 2024 r.
II 8, 9, 10 marca 2024 r.
III 22, 23, 24 marca 2024 r.
IV 12, 13, 14 kwietnia 2024 r.
V 26, 27, 28 kwietnia 2024 r.
VI 10, 11, 12 maja 2024 r.
VII 24, 25, 26 maja 2024 r.
VIII 7, 8, 9 czerwca 2024 r.

Sesja egzaminacyjna letnia:

21, 22, 23 czerwca 2024 r.
28, 29, 30 czerwca 2024 r.

Sesja egzaminacyjna jesienna:

6, 7, 8 września 2024 r.
13, 14, 15 września 2024 r.