Plany zajęć

Rok akademicki 2023/2024 - semestr letni

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

GiK INZ 2 sem (pdf, 532,74 kB)
GiK INZ 4 sem (pdf, 480,18 kB)
GiK INZ 6 sem (pdf, 584,03 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GiK MAG 1 sem (pdf, 533,09 kB)
GiK MAG 3 sem (pdf, 384,56 kB)

Speciality: Mobile Mapping and Navigation Systems

MMNS 2 sem (pdf, 322,23 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

GP INZ 2 sem (pdf, 432,73 kB)
GP INZ 4 sem (pdf, 513,64 kB)
GP INZ 6 sem (pdf, 547,23 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GP MAG 1 sem (pdf, 465,82 kB)
GP MAG 3 sem (pdf, 235,21 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia

GI INZ 2,4,6 sem (pdf, 805,43 kB)

Tygodniowy plan zajęć dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia niestacjonarne I stopnia

NST GiK INZ 2 sem (pdf, 283,47 kB)
NST GiK INZ 4 sem (pdf, 329,72 kB)
NST GiK INZ 6 sem (pdf, 319,75 kB)
NST GiK INZ 8 sem (pdf, 250,09 kB)