ERASMUS+

O programie ERASMUS+

--------------

Studenci Wydziału Geodezji i Kartografii mają możliwość studiowania poza granicami kraju dzięki programowi stypendialnemu Unii Europejskiej – ERASMUS (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students).  Jego celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwienie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Dodatkowe informacje na temat programu ERASMUS+ dostępne są na stronach internetowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Erasmus Student Network.

Program ERASMUS+ obejmuje szereg działań, począwszy od organizowania wyjazdów studentów do zagranicznych uczelni, poprzez wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć uniwersyteckich. Informacje na temat udziału naszej uczelni w tym programie znajdują się na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW https://erasmus.pw.edu.pl/.

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział wszyscy studenci, z wyjątkiem 1 roku pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Rekrutacja na kolejny rok akademicki (niezależnie od semestru wyjazdu) odbywa się raz w roku na początku semestru letniego (w marcu). Stosowne ogłoszenia są publikowane na wydziałowej stronie internetowej w zakładce Erasmus na początku każdego semestru letniego.

Mobilność w ramach programu Erasmusa obejmuje także podwójne dyplomowanie w wybranych partnerskich uczelniach. Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

Nabór do programu ERASMUS+ na rok akademicki 2024/2025

Wnioski proszę składać przez USOS.

Kontakt do Koordynatora: joanna.kossakowska@pw.edu.pl

-----------------

Od 1 do 31 marca 2024 trwa rekrutacja na stypendia wyjazdowe na studia i na praktyki w programie Erasmus+

Wydziałowe spotkanie informacyjne odbędzie się 8.08.2024 w sali 144 GG o godz. 13.00

Więcej szczegółów o samej procedurze wyjazdu i niezbędne dokumenty na stronie https://erasmus.pw.edu.pl/

Ogólne zasady wyjazdów Erasmus+ 

Dokumenty

Przed wyjazdem:

Learning Agreement (msword, 180,50 kB)
Karta Zaliczeń (msword, 28,10 kB)
Wniosek wyjazdowy (msword, 86,00 kB)

Po powrocie:

Informacji na temat możliwości wyjazdu na stypendium oraz zakresu poszczególnych porozumień udziela:

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych - Wydziałowy Koordynator Programu ERASMUS

dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 428
00-661 Warszawa
e-mail: joanna.kossakowska@pw.edu.pl