Jednostki studenckie

WRS GiK to organ Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej działający na naszym wydziale. Dba on o sprawy dydaktyczne, socjalno-bytowe, a także rozwój kulturalny i sportowy oraz mobilność wszystkich studentów. Jest on również organizatorem wielu wyjazdów, warsztatów, konkursów oraz innych ciekawych wydarzeń i projektów.

Wydziałową Radę Samorządu tworzą przedstawiciele studentów wydziału co roku wybierani w wyborach przez swoich kolegów i koleżanki studiujących na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W WRS GiK działa nie tylko jej 15 członków, ale także wielu Sympatyków uczestniczących w zebraniach oraz angażujących się w organizację licznych projektów. Biuro WRS GiK mieści się w pok. 135 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy!

https://www.facebook.com/wrsgik/

Telefon: (22) 234-50-46

Stowarzyszenie Studentów GEOIDA Stowarzyszenie Studentów GEOIDA jest organizacją działająca od 1994 roku wśród i dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Misją GEOIDY jest popularyzacja zagadnień z dziedziny geodezji, kartografii oraz geoinformacji w środowisku akademickim. Od ponad 25 lat jesteśmy inicjatorami i współtwórcami wielu projektów naukowych i organizacyjnych na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Co roku nasi członkowie i sympatycy uczestniczą w branżowych konferencjach, prezentując swoje osiągnięcia i poznając ludzi z całego świata!

https://geoida.pw.edu.pl/

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej PW powstało w 2007 roku przy Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Koło zrzesza osoby z różnych wydziałów, które interesuje szeroko pojęte planowanie przestrzeni. Działalność koła opiera się na trzech filarach, reprezentowanych przez trzy części logo Koła:

  • urbanistyce, czyli tworzeniu i rozwoju miast i wsi na miarę XXI wieku,
  • środowisku, jego ochronie i zrównoważonym wykorzystaniu,
  • nieruchomościach,

a także na tematach pokrewnych, jak transport czy systemy informacji przestrzennej (GIS).

http://www.kngp.gik.pw.edu.pl/

Koło Naukowe “Wektor” PW jest złożone z osób o różnorodnym doświadczeniu i zainteresowaniach. Szkolimy się z prowadzenia wymagających projektów technologicznych z zakresu geomatyki, GIS, kartografii i geodezji, VR, BIM i fotogrametrii. Właśnie poprzez połączenie tych wszystkich dziedzin i prawidłowej współpracy, nasi członkowie zdobywają wyjątkową wiedzę i wyprzedzają powstające w branży trendy.

https://www.kngik.pw.edu.pl/

Geodezyjny Klub Sportowy Tachimetr Warszawa powstał w 2021 roku. Jest to organizacja studencka o charakterze sportowym działająca na naszym wydziale. Przede wszystkim naszą misją jest integracja studentów Wydziału Geodezji i Kartografii poprzez sport. Obecnie mamy otwarte sekcje piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, mażoretek oraz sekcję rowerową. Naszą działalność opieramy na wszelakich projektach, które aktywizują sportowo naszych studentów.

Drużyna piłkarska co roku startuje w Pucharze Polski.

https://www.facebook.com/Tachimetr

Klub Filmowo-Fotograficzny „Focus” rozpoczął działalność na Wydziale Mechatroniki w 1998 roku. Inspiracją do powstania klubu była fotografia, którą "zaraził" nas Pan Jerzy Mąkowski, artysta fotografik, członek ZPAF-u. W dniu 16 marca 1999 roku Klub został wpisany w poczet uczelnianych organizacji studenckich jako ķoło naukowe, a w 2013 przeniósł się na Wydział Geodezji i Kartografii. Od początku istnienia klubu organizuje wystawy fotograficzne na uczelni i poza jej murami. Ma na koncie również organizacje wielu spotkań z ludźmi ze świata fotografii i nie tylko. Opiekunem Klubu jest dr inż. Michał Kowalczyk. „Focus” skupia miłośników fotografii zarówno cyfrowej jak i analogowej, którzy uczą się od siebie nawzajem i rozwijają umiejętności poprzez szkolenia, warsztaty i spotkania ze znanymi fotografami. Koło współpracuje z Samorządem Studentów oraz innymi Kołami i Organizacjami działającymi w Politechnice Warszawskiej, co skutkuje wieloma znajomościami wśród studentów wszystkich kierunków. Członkowie klubu obsługują różne imprezy politechniczne wykonując relacje fotograficzne na Wydziale i Uczelni.

https://www.facebook.com/KlubFocusinstagram.com/klubfocus/

Kontakt

Wydziałowa Rada Samorządu
Wydziału Geodezji i Kartografii
Przewodnicząca: Alicja Wąsik
email: alicja.wasik.stud@pw.edu.pl
GiK@samorzad.pw.edu.pl

 

Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
"GEOIDA"
Prezes: Emilia Szkibiel
email: emilia.szkibiel.stud@pw.edu.pl

Koło Naukowe Wektor
Przewodniczący: Jakub Senator
email: jakub.senator.stud@pw.edu.pl

 

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Prezes: Patrycja Adrian
email: patrycja.adrian.stud@pw.edu.pll

Geodezyjny Klub Sportowy "Tachimetr" Warszawa
Przewodniczący: Mateusz Gałęziewski
email: mateusz.galeziewski.stud@pw.edu.pl

 

Klub Filmowo-Fotograficzny „Focus”
Prezes: Karolina Ciupak
email: karolina.ciupak.stud@pw.edu.pl