Dokumenty

Zachęcamy do składania podań z użyciem nowego modułu podań elektronicznych w USOSweb. Podania są dostępne w USOSweb w zakładce DLA STUDENTA > Podania ePW.

Formularz wydania duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

Dane do wystawienia zaświadczenia do kredytu

Oświadczenie do umowy najmu pokoju/mieszkania

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji wydanej w sprawie stypendium

Wniosek w sprawie opłaty całkowitej