Sesja egzaminacyjna 2021

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geodezja i Kartografia

Studia stacjonarne I stopnia

GIK_Is_Semestr_1_3_5 (pdf, 68,01 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GIK_IIs_Semestr_2 (pdf, 90,09 kB)
MMNS_IIs_Semester_1 (pdf, 18,05 kB)

Studia niestacjonarne I stopnia

GIK_In_Semestr_1_3_5_7 (pdf, 96,69 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GIK_IIn_Semestr_1 (pdf, 59,71 kB)
GIK_IIn_Semestr_3 (pdf, 79,97 kB)

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Gospodarka Przestrzenna

Studia stacjonarne I stopnia

GP_Is_Semestr_1_3_5 (pdf, 65,92 kB)

Studia stacjonarne II stopnia

GP_IIs_Semestr_2 (pdf, 77,38 kB)

Studia niestacjonarne II stopnia

GP_IIn_Semestr_3 (pdf, 71,72 kB)

Sesja egzaminacyjna dla kierunku Geoinformatyka

Studia stacjonarne I stopnia

GI_Is_Semestr_1_3_5 (pdf, 67,82 kB)